Венок оптима II-«Астра» Размер 125/75см без учета ног.h ног-25см